BHV
Zakelijk

BHV: wat is het en wat heb je er aan?

1.47KViews

De meeste mensen weten wel dat BHV voor ‘bedrijfshulpverlener’ staat. Vrijwel iedereen is dan ook op de hoogte van de noodzaak om een BHV’er op de werkvloer te hebben. Maar weet je ook wat de taken van een bedrijfshulpverlener precies zijn? Waarom de BHV’er écht onmisbaar is en hoeveel er minimaal nodig zijn op een gewone werkdag? Is het volgen van een cursus BHV echt noodzakelijk of is een EHBO certificaat voldoende? Op al deze vragen en meer geven we antwoord in dit artikel.

BHV’ers zijn verplicht

De noodzaak van BHV’ers op de werkvloer wordt uitgelegd in de Arbowet. In de arbeidsomstandighedenwet staat uitgelegd hoe de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, omstanders en klanten gewaarborgd kan worden. Hierin staat ook beschreven dat het noodzakelijk is om naast de werkgever ook één of meer BHV’ers op de werkvloer te hebben. Deze kunnen de werkgever bijstaan in geval van nood.

Er staat niet precies beschreven hoeveel BHV’ers er nodig zijn. Dit komt vooral doordat dit per bedrijf verschillend is. In een klein bedrijf kan het al voldoende zijn als enkel de werkgever en één extra personeelslid een BHV cursus hebben gevolgd, bij grote bedrijven is het soms noodzakelijk om tientallen BHV’ers te hebben. Daarom is het voor de werkgever verplicht om de mogelijke risico’s op een rijtje te zetten.

De meeste werkgevers maken nog steeds gebruik van een oude stelregel die stelt dat bedrijven die maximaal 250 personeelsleden in dienst hebben, er minimaal één BHV’er per 50 werknemers aanwezig moet zijn. Aangeraden wordt wel om dit aantal naar twee op te schroeven. Je moet immers ook rekening houden met ploegendiensten, vakanties en ziektes.bedrijfshulpverlener

Wat zijn de taken van een BHV’er?

Alle bedrijfshulpverleners binnen het bedrijf vormen samen de bedrijfshulporganisatie. Zij moeten niet alleen op de hoogte van hun taken zijn en een goede opleiding hebben gehad, maar moeten ook op elkaar ingesteld zijn. Weet iedereen wat ze moeten doen in het geval van nood? Wat zijn precies de taken van een BHV’er?

  • In geval van nood is het aan de BHV’er om personeelsleden te alarmeren en de alarmdiensten te raadplegen. Ondertussen voorkomen zij paniek bij de omstanders en proberen ze het gebouw rustig te evacueren.
  • Na een ongeval is de BHV’er verplicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zij kunnen verschil tussen leven en dood maken en moeten als eerste verwittigd worden na een (bedrijfs)ongeval.
  • Brand beperken en bestrijden.
  • Eerste hulp bij kleine en grote ongelukken verlenen. Ook bij minimale verwondingen mag de BHV’er geraadpleegd worden.

Iedereen uit de bedrijfshulporganisatie moet een BHV-certificaat in het bezit hebben.

Verschil tussen BHV- en EHBO cursus

Veel mensen snappen niet waarom een BHV-certificaat noodzakelijk is als je al in staat bent om eerste hulp te verlenen. Bedenk echter wel dat een BHV’er over veel meer taken beschikt dan een EHBO’er. Zij moeten niet alleen eerste hulp bij ongelukken verlenen, maar ook brand bestrijden, een evacuatieplan uitvoeren en met alarmdiensten overleggen. Het takenpakket is gericht op overleven op de werkvloer in het geval van noodsituaties. Dat leer je bij een simpele EHBO cursus niet. Daarom is een BHV-certificaat altijd verplicht.

Geef een antwoord